தலைப்புச் செய்திகள்


BSNLEU காரைக்குடி மாவட்டச் சங்கம் தங்களை வணங்கி வரவேற்கிறது!
தங்களின் தோழமையுள்ள,
M.பூமிநாதன்
, மாவட்டச் செயலர்
P.மகாலிங்கம், மாவட்டத் தலைவர்

Tuesday 22 October 2013

NATIONAL JCM ITEMS

29 வது தேசீய ஆலோசனைக்குழு கூட்டத்தில் விவாதிப்பதற்கான பிரச்சனைகளைத் தொகுத்து நிர்வாகத்திற்குக் கடிதம் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

No comments:

Post a Comment