தலைப்புச் செய்திகள்


BSNLEU காரைக்குடி மாவட்டச் சங்கம் தங்களை வணங்கி வரவேற்கிறது!
தங்களின் தோழமையுள்ள,
M.பூமிநாதன்
, மாவட்டச் செயலர்
P.மகாலிங்கம், மாவட்டத் தலைவர்

Friday 22 January 2016

Sunday 17 January 2016


GPF Advance - what is the real problem?

Employees are facing very big problem in getting GPF Advance. No GPF Advance is paid for the past 2 to 3 months. Employees are taking advance only from the money deducted from their salary. Then why BSNL is not paying GPF Advance? Fact is that, the amount deducted from employees salary is immediately being remitted to the DoT. BSNL cannot keep that money with it even for one day. BSNL is paying GPF advance to employees from it's own pocket, and claims it from DoT. But, this money is not promptly being reimbursed by DoT. This is the whole problem. At any point of time, amount varying from Rs.500 crore to Rs. 1,000 crore remains outstanding, to be reimbursed by DoT, to BSNL. Now BSNL is not having money to pay GPF advance. This matter is continuously being taken up with the Member(Finance) of the DoT, and also with the CMD BSNL and Director(HR). Yesterday also com.P.Abhimanyu GS, discussed this issue with the CMD BSNL. He has assured to make arrangement for funds in the coming week.  

Thursday 14 January 2016

இனிய பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள்