தலைப்புச் செய்திகள்


BSNLEU காரைக்குடி மாவட்டச் சங்கம் தங்களை வணங்கி வரவேற்கிறது!
தங்களின் தோழமையுள்ள,
M.பூமிநாதன்
, மாவட்டச் செயலர்
P.மகாலிங்கம், மாவட்டத் தலைவர்

Friday 13 September 2013

புதிய ஊழியர்களின் ஊதிய இழப்பு
1.1.2007க்குப் பிறகு பணி நியமனம் செய்யப்பட்ட
தோழர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் ஊதிய இழப்பு
இன்னும் சரி செய்யப்படாமல் இருப்பது பற்றி
BSNL மனித வள இயக்குநருக்கு
                                      மத்தியச் சங்கம் கடிதம் எழுதி உள்ளது

No comments:

Post a Comment