தலைப்புச் செய்திகள்


BSNLEU காரைக்குடி மாவட்டச் சங்கம் தங்களை வணங்கி வரவேற்கிறது!
தங்களின் தோழமையுள்ள,
M.பூமிநாதன்
, மாவட்டச் செயலர்
P.மகாலிங்கம், மாவட்டத் தலைவர்

Tuesday 3 December 2013

போனஸ் கமிட்டிபோனஸுக்கான 
புதிய கணக்கீட்டு விதிமுறைகளைக் கண்டறிவதற்காக அமைக்கைப்பட்ட குழு 
9.12.2013 அன்று கூடி ஆலோசிக்க உள்ளது. 


No comments:

Post a Comment