தலைப்புச் செய்திகள்


BSNLEU காரைக்குடி மாவட்டச் சங்கம் தங்களை வணங்கி வரவேற்கிறது!
தங்களின் தோழமையுள்ள,
M.பூமிநாதன்
, மாவட்டச் செயலர்
P.மகாலிங்கம், மாவட்டத் தலைவர்

Monday 12 October 2015

Veteran actor Manorama hospitalised

மறைந்தார் மனோரமா:

தான் ஏற்றுக்கொண்ட தொழிலுக்கு
தன்னைத் தந்த தகைமை
ஆணாதிக்கம் மிக்க அந்த நாட்களிலும்
ஆணென்ன பெண்னென்ன
நானும் நிற்பேனென
நின்று நிலைத்து
வென்று காட்டியும்
நீயென்ன போ நிகர் எனக்கு யார்
என்று நடவாத குணவதி – இனி
திரையுலகம் நடக்கும் இவர்வழி – விழித்
திரை மறைக்கும் கண்ணீர் அஞ்சலி !


No comments:

Post a Comment