தலைப்புச் செய்திகள்


BSNLEU காரைக்குடி மாவட்டச் சங்கம் தங்களை வணங்கி வரவேற்கிறது!
தங்களின் தோழமையுள்ள,
M.பூமிநாதன்
, மாவட்டச் செயலர்
P.மகாலிங்கம், மாவட்டத் தலைவர்

Monday 5 October 2015

06.10.2015 அன்று நாடு தழுவிய ஆர்ப்பாட்டம் 

கொடுபடாத ஊதியமான போனைஸ் 
எங்களின் சட்டபடியான உரிமை 
மத்திய  அரசே  BSNL நிர்வாகமே 
வழ்ங்கிடு  ஏன கோரி 
GM அலுவலகம்  முன்பு  நடைபெறும் 

No comments:

Post a Comment