தலைப்புச் செய்திகள்


BSNLEU காரைக்குடி மாவட்டச் சங்கம் தங்களை வணங்கி வரவேற்கிறது!
தங்களின் தோழமையுள்ள,
M.பூமிநாதன்
, மாவட்டச் செயலர்
P.மகாலிங்கம், மாவட்டத் தலைவர்

Monday 8 September 2014

BSNL EMPLOYEES UNION
              (Registered under Indian trade union act 1926 Regn No.4896)


To                                                                                                                                           08.09.2014
    The Divisional Engineer
    Telephone Exchange, BSNL
    Karaikudi/Ramnad/Sivagangai/Paramakudi
    


Respected Sir,

                                Sub : Branch Conference  at___________________on_______ reg.

                                                                                *****

                It is proposed to conduct Branch conference meeting or our BSNLEU_____________
 Branch under the president ship of ____________________Branch president to discuss the
 following agenda. Our District Secretary, com. M.Bhoominathan  is to be given inauguration
 speech.

1. Annual Report – submission
2. Unsettled problems
3. Annual Accounts submission
4. Resolutions
5. Any other item with permission of chair

               
                                                Thanking you,

                                                                                                                Yours faithfully,


                                                                                                                /                               /
                                                                                                                Branch  Secretary
                                                                                                                BSNL Employees UnionCopy to: 1. Com. M.Bhoominathan, District  secretary, Karaikudi              

No comments:

Post a Comment