தலைப்புச் செய்திகள்


BSNLEU காரைக்குடி மாவட்டச் சங்கம் தங்களை வணங்கி வரவேற்கிறது!
தங்களின் தோழமையுள்ள,
M.பூமிநாதன்
, மாவட்டச் செயலர்
P.மகாலிங்கம், மாவட்டத் தலைவர்

Wednesday 4 January 2017

Office-bearers elected in the 8th All India Conference of BSNLEU.

-------------------------------------------------------------

President: Com. Balbir Singh (Punjab)

Vice-presidents:

1) Com.P.Asokababu(Andhra Pradesh)
2) Com. Animesh Mitra (West Bengal)
3) Com.Jagdish Singh (Madhya Pradesh)
4) Com. R. S. Chauhan (NTR)
5) Com. Nagesh Kumar Nalavade (Maharashtra)
6) Com.K.R.Yadav(UP-East)

General Secretary : Com. P. Abhimanyu (Tamil Nadu)

Dy. General Secretary : Com. Swapan Chakraborty (NE I)

Assistant General Secretaries:

1) Com. Saibal Sengupta (Kolkata)
2) Com.S.Chellappa (Tamil Nadu)
3) Com.John Verghese ( Maharashtra)
4) Com.S.Pratap Kumar (Kerala)
5) Com. M. K. Dave (Gujarat)

Treasurer: Com. Gakul Borah (Assam)

Assistant Treasurer: Com. P.K.Nayak (Odisha)

Organising Secretaries:

1) Com. Om Prakash Singh(Telecom Factory - Kolkata)
2) Com. Sunithi Choudhary(Bihar)
3) Com. Vijay Singh (Rajasthan)
4) Com. Sukhvir Singh (UP-West)
5) Com.G.Q.Dandroo( J&K)
6) Com. M.Vijayakumar(Kerala)
7) Com.H.V.Sudharshan (Karnataka)
8) Com. Mohan Reddy (Andhra Pradesh)
9) Com. Ramesh Sharma (Haryana)

Revolutionary greetings on behalf of Karaikudi BSNLEU to the newly elected comrades ! 

No comments:

Post a Comment