தலைப்புச் செய்திகள்


BSNLEU காரைக்குடி மாவட்டச் சங்கம் தங்களை வணங்கி வரவேற்கிறது!
தங்களின் தோழமையுள்ள,
M.பூமிநாதன்
, மாவட்டச் செயலர்
P.மகாலிங்கம், மாவட்டத் தலைவர்

Sunday 27 November 2016

Comrade Fidel Castro passed awayfidel-castro
With great sorrow, it is intimated that Comrade Fidel Castro,former President of Cuba and  veteran world Communist leader passed away today at Havana, the capital of Cuba. He was 90 years old.
Com. Castro was the legendary leader of the Cuban Revolution which converted Cuba in to a Communist State. Though a small country Communist Cuba showed the world how a country can grow despite continued attacks and blockade by USA, the leader of capitalism and imperialism.
He voluntarily vacated the post of President due to age and was continuing to guide the Socialist Cuba. His death is a great loss not only to Cuba, but the entire Socialist world.
Red Salute to Comrade Fidel Castro!

No comments:

Post a Comment