தலைப்புச் செய்திகள்


BSNLEU காரைக்குடி மாவட்டச் சங்கம் தங்களை வணங்கி வரவேற்கிறது!
தங்களின் தோழமையுள்ள,
M.பூமிநாதன்
, மாவட்டச் செயலர்
P.மகாலிங்கம், மாவட்டத் தலைவர்

Friday 13 June 2014

அனைவருக்கும் ரூ.200 சிம்

23.04.2014 அன்று நடைபெற்ற தேசியக் குழுக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட ‘அனைத்து மூன்றாம் பிரிவு நான்காம் பிரிவு ஊழியர்களுக்கும் ரூ.200க்கான சிம்’ வழங்குவதற்கான உத்தரவு ஓரிரு நாட்களில் வரவிருக்கின்றது. இந்த உத்தரவு அலுவலகங்களில் பணி புரியும் ஊழியர்களுக்கும் பொருந்தும்.

No comments:

Post a Comment