தலைப்புச் செய்திகள்


BSNLEU காரைக்குடி மாவட்டச் சங்கம் தங்களை வணங்கி வரவேற்கிறது!
தங்களின் தோழமையுள்ள,
M.பூமிநாதன்
, மாவட்டச் செயலர்
P.மகாலிங்கம், மாவட்டத் தலைவர்

Friday 31 January 2014

வாழ்த்துகிறோம்!ஜனவரி 31 அன்று பணி நிறைவு செய்யும்
உயர்திரு. s.ராமகிருஷ்ணன், DGM (F), காரைக்குடி
அவர்களுக்கு
காரைக்குடி மாவட்டச் சங்கம்
தனது வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கிறது.